HOME
OGŁOSZENIA
DODAJ OGŁOSZENIE
DODAJ FIRMĘ DO BAZY
Osób online: 796; sobota, 8 sierpień 2020 Imieniny Izy, Rajmunda, Seweryna
... Darmowe ogłoszenie drobne - praca, sprzedaż, usługi, auto-moto i inne ... szybko łatwo i bez rejestracji ... możliwość dodania 4 zdjęć ...
...
Gorzowskie Firmy:
Gorzów Wlkp. • informacje • 2018-09-26
Umowy na dofinansowanie podpisane
Umowy na dofinansowanie podpisane

Źródło: lubuskie.pl, Dariusz Nowak 

Członek zarządu Alicja Makarska podpisała dziś 5 projektów, dzięki którym do lubuskich samorządów trafi kilka milionów złotych.

Z unijnego dofinansowania skorzystają m.in. Sulęcin, Żagań i powiat krośnieński. Wspracie z UE pozwoli np. zbudować system selektywnej zbiórki odpadów, czy też zmodernizować infrastrukturę szkolnictwa zawodowego.


1. Umowa nr RPLB.04.02.00-08-0001/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Sulęcin”
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 730 616,25 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 730 616,25 PLN
Dofinansowanie ze środków EFRR na realizację Projektu wynosi: 1 038 369,72 PLN.
 
Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z 17 elementami infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (15 szt. osłon śmietnikowych i 2 szt. zbiorników półpodziemnych).
 
Inwestycja obejmuje: roboty budowlano-montażowe: osłony śmietnikowe (15 lok.), pojemniki półpodziemne (2 lok.); budowę głównego PSZOK: budowa kontenera socjalno-biurowego, kontenerów na odpady, zakup wagi samochodowej, budowę ogrodzenia, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, wykonanie przyłącza wodociągowego, sieci hydrantowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, utwardzenie nawierzchni.
 
2. Umowa nr RPLB.
04.02.00-08-0002/18-00 o dofinansowanie projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań”
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 635 830,96 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 572 864,59 PLN
Dofinansowanie ze środków EFRR na realizację Projektu wynosi: 343 718,72 PLN.
 
Przedmiotem projektu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dzietrzychowice, gmina Żagań. Inwestycja obejmuje: wykonanie instalacji elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu; wykonanie ogrodzenia PSZOK; posadowienie wagi samochodowej na gruncie, wraz z wymiarowaniem niezbędnych do tego celu żelbetowych elementów konstrukcyjnych; roboty budowlane przy budynku magazynowym, w tym przebudowę (modernizację) fragmentu budynku garażowego na budynek magazynowy; roboty budowlane - utwardzenie placu; roboty budowlano-montażowe - remont budynku socjalnego (niekwalifikowane); dostawę kontenerów.
 
 
3. Powiat Krośnieński - „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” (nr RPLB.
09.03.01-08-0003/18-00)
 
Całkowita wartość projektu – 1 399 989,25 PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 398 742,52 PLN
Kwota dofinansowania – 1 188 931,10 PLN
 
Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim (ZSP), Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (ZSLiT) oraz Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie (ECKZiU). W ramach projektu planowany jest remont 29 pracowni i pomieszczeń do nauki zawodu oraz zakup wyposażenia. Celem głównym jest poprawa jakości infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie krośnieńskim, podnosząca warunki i dostępność kształcenia w obszarze praktycznej nauki zawodu, co wpłynie na poprawę szans rozwojowych uczniów z obszarów wiejskich i małych miast. Celami szczegółowymi są:
 
- Poprawa jakości i funkcjonalności bazy lokalowej szkół objętych projektem, w których realizowany jest proces dydaktyczny w zakresie praktycznej nauki zawodu dla osób z obszaru Powiatu Krośnieńskiego i Województwa Lubuskiego.
 
- Doposażenie pracowni i pomieszczeń do nauki zawodu w ZSLiT, ZSP, ECKZiU, służące nauce zawodu, w tym nauczania praktycznych umiejętności mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego i Województwa Lubuskiego.
 
- Utworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego, uwzględniających zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim i Województwie Lubuskim.
 
4. Umowa nr RPLB.
09.03.01-08-0001/18-00  Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie.
Beneficjent - Gmina Skwierzyna

Wydatki ogółem: 785 894,33 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 694 228,81 PLN
Dofinansowanie: 590 094,48 PLN
 
Głównym celem projektu jest: Zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w Gminie Skwierzyna. Przedmiotem projektu jest doposażenie oraz modernizacja pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie. Realizacja projektu wpłynie na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w zakresie wyposażenia placówki kształcącej m.in. w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych.
Nowe wyposażenie pracowni zostanie dostosowane do technologii wykorzystywanych na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach w celu odtworzenia w pracowniach naturalnych warunków pracy. Doposażenie pracowni zostało zaplanowane pod kątem nowych wymogów
dotyczących podstawy programowej i egzaminowania w zakresie kwalifikacji zawodowych, co powinno wymiernie wpłynąć na poprawę kształcenia zawodowego i większą zdawalność egzaminów zawodowych. Ponadto uczniowie korzystający z nowoczesnych pracowni wyposażonych w nowy sprzęt będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i wykonywania określonych zadań zawodowych w realnych warunkach produkcyjnych. Poprzez realizację projektu zwiększy się integracja systemu nauczania z potrzebami rynku pracy. Grupę docelową projektu są mieszkańcy Gminy Skwierzyna.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2017-07-20
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2018-07-05
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2018-11-30
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2018-12-30

5. Umowa nr RPLB.
09.03.01-08-0002/18-00 Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.
Beneficjent – Powiat Sulęciński
 
Wydatki ogółem: 992 306,35 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 969 091,79 PLN
Dofinansowanie: 823 727,99 PLN

W ramach projektu zaplanowano przebudowę i rozbudowę budynku warsztatowego o powierzchni 274,8 m² (demontaż zużytych elementów konstrukcyjnych, roboty budowlane i wykończeniowe, instalacyjne i instalacyjne - elektryczne), oraz kompleksowe wyposażenie budynku w środki trwałe i pomoce dydaktyczne do nauki różnych zawodów, w tym: narzędzia i artykuły budowlane oraz artykuły BHP, pomoce dydaktyczne, takie jak publikacje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy, meble). Na bazie zmodernizowanej infrastruktury powstaną nowoczesne warsztaty do nauki zawodów z branży budowlanej, co przyczyni się do poprawy warunków kształcenia zawodowego i egzaminowania. Projekt będzie realizowany na terenie miasta powiatowego Sulęcin, gmina miejsko-wiejska Sulęcin, Powiat Sulęciński, Województwo Lubuskie. Projekt będzie realizowany przez organ prowadzący szkoły – Powiat Sulęciński.
 
Grupy Docelowe:
- Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
- Firmy i podmioty na lokalnym/ regionalnym rynku pracy
- Kadra nauczycielska
- Mieszkańcy Powiatu Sulęcińskiego
- Władze Powiatu Sulęcińskiego
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim, podnosząca warunki i dostępność kształcenia w obszarze praktycznej nauki zawodu, co wpłynie na poprawę szans rozwojowych uczniów z obszarów wiejskich i małych miast.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2017-06-14
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2019-01-02
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2019-11-30
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2019-12-31


Policjanci z Polski i Niemiec mówią „Nie dla narkotyków" - konferencja podsumowująca wspólny projekt2018-09-26

W niemieckim Görlitz odbyła się konferencja kończąca realizację polsko-niemieckiego projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim".
Warto jest pomagać - wycieczka po szpitalu2018-09-25

Jak wygląda, blok operacyjny, gdzie i jak przygotowuje się narzędzia do zabiegów, na czym polega koronarografia, w jakich warunkach przygotowuje się leki cytostatyczne dla osób chorych na nowotwory i jak wygląda praca laboratorium analitycznego. Odpowiedzi na te pytania szukała dziś zwyciężczyni kwietniowej licytacji vouchera na wycieczkę po szpitalu.
Lubuski policjant na III miejscu w Pucharze Polski No Gi Jiu Jitsu2018-09-25

W Luboniu odbył się VIII Puchar Polski No Gi Jiu Jitsu 2018 – największa impreza tego typu w Polsce. Na podium stanął policjant z Komisariatu Policji w Lubsku – mł. asp. Paweł Szaja.
Młodzi, zdolni, pełni pasji 2018-09-25

Już po raz piętnasty w historii samorządu województwa przyznane zostaną stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego.
Ponad pół miliona na wsparcie i integrację 2018-09-25

Ponad 566 tys. zł trafi do organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Dziś zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Kierowali na zakazie i z cofniętymi uprawnieniami. Zatrzymali ich policjanci2018-09-25

W ostatnich dniach policjanci zakończyli jazdę trzem kierowcom. Jeden z nich miał czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, drugi kierował pomimo decyzji starosty o cofnięciu uprawnień.
„Archeologia niebiańska” w Gorzowie do końca września2018-09-25

Do końca września 2018 r. została przedłużona ekspozycja wystawy „Archeologia niebiańska” w Muzeum Lubuskim.
Policyjny wideorejestrator skutecznym narzędziem w walce z piratami drogowymi2018-09-25

141 km/h w obszarze zabudowanym i wyprzedzanie zestawem pojazdów ciężarowych na wzniesieniu - To zachowania kierowców zarejestrowane policyjnym wideorejestratorem, które mogły doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
NoVa Park oraz Mazda zapraszają w podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni2018-09-25

W dniach 29-30 września NoVa Park zaprasza na zabawę w iście japońskim stylu. Na klientów NoVa Park czekają premiera nowej Mazdy 6 oraz atrakcje pozwalające przybliżyć Kraj Kwitnącej Wiśni m.in. pokazy samurajów, gejsz oraz sushi.
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi2018-09-25

Zarząd Województwa Lubuskiego 25 września br. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”.
Kolejne lubuskie derby dla Babimostu2018-09-25

Niestety nie udało się unihokeistom I LO Floorball Gorzów pokonać gospodarzy w drugiej serii spotkań Salming ekstraligi.
Poszukiwany mężczyzna spał w lesie. Zauważył go policjant na treningu2018-09-25

Jest policjantem od 12 lat, wykazuje się bardzo dużą wiedzą, zaangażowaniem i jak się okazuje doskonałą intuicją.
Koncert grupy No Borders Band2018-09-25

W zespole No Borders Band grają młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Syrii i Afganistanu. Powstał z inicjatywy uczennicy i nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.
Nabór do ZTL "Gorzowiacy"2018-09-25

Zespół Tańca Ludowego „Gorzowiacy", działający przy Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, ogłasza nabór młodzieży do sekcji tanecznej.

Powrót do góry strony

Wiadomości:

Ogłoszenia DrobneDodaj ogłoszenie

gorzow.com kraj kabaret 2020-08-04
Paranienormalni - Kolega z podstawówki

gorzow.com kraj artykuly 2020-07-24
Kredyt gotówkowy – jak wygląda proces jego uzyskania?

gorzow.com kraj artykuly 2020-07-16
Groupa Hilding Anders - międzynarodowy innowator w produkcji łóżek i materacy zmienia przyzwyczajenia Polaków w doborze materacy dla dzieci

gorzow.com kraj artykuly 2020-06-29
Firanki. Dlaczego warto je powiesić? 5 powodów

gorzow.com kraj artykuly 2020-06-26
Kredyt konsumencki na dobrych warunkach

gorzow.com kraj artykuly 2020-06-22
Zagospodarowanie przestrzenne a budowa

gorzow.com kraj artykuly 2020-05-28
Wakacje 2020 zimą? Linie lotnicze liczą na wznowienie połączeń

gorzow.com kraj artykuly 2020-05-28
Materace piankowe - co odróżnia je od innych rodzajów materacy?

© 2018 Gorzow.com

^