HOME
OGŁOSZENIA
ZAREJESTRUJ DOMENĘ
DODAJ OGŁOSZENIE
DODAJ FIRMĘ DO BAZY
Osób online: 44; czwartek, 16 sierpień 2018 Imieniny Joachima, Nory, Stefana
... Darmowe ogłoszenie drobne - praca, sprzedaż, usługi, auto-moto i inne ... szybko łatwo i bez rejestracji ... możliwość dodania 4 zdjęć ...
Gorzowskie Firmy:
Gorzów Wlkp. • Sport • 2018-09-08
20. Bieg Solidarności

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza 08.09 do udziału w 20. Biegu Solidarności.

To już 38 rocznica Powstania NSZZ "Solidarność"
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pakiety startowe (koszulka, numer zawodnika) oraz okolicznościowe medale. Zwycięzcy Biegu otrzymają puchary.
Spośród 250 uczestników rozlosujemy, 38 cennych nagród.

Zgłoszenie wysłane na: solidarnosc.gorzow@op.pl
powinno zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika
- rok urodzenia
- miejsce (miejscowość) zamieszkania
- rozmiar koszulki (S,M,L,XL)

☑ Obowiązuje wpisowe w wys. 20 PLN na rachunek organizatora:
Region Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”
ul. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.,
18 1020 1954 0000 7802 0005 8370

Jeśli chcesz biec z nami to:
  • Wyślij na adres email swoje zgłoszenia (bieg_solidarnosci@o2.pl)
  • Dokonaj wpłaty 20 zł (w tytule Imię i Nazwisko/rozmiar koszulki)
  • Ciesz się zapisaniem na bieg i trzymaj kciuki, abyś wylosował jedną ze 38 nagród :)

Uwaga !
W tym roku zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy powyżej 65-tego roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Członkowie NSZZ" Solidarność" ponoszą opłatę w wysokości 10 zł

Poniżej pełen Regulamin Biegu:


REGULAMIN

20. BIEG SOLIDARNOŚCI

ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy 20. Bieg Solidarności", zwanej dalej Biegiem, jest Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wlkp.
Dane teleadresowe organizatora: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. E.Borowskiego 31. tel. 095 7224908

I. CEL
1. Uświetnienie 38. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja miasta Gorzowa Wlkp. jako przyjaznego dla biegaczy.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. w Gorzowie Wlkp.
2. Długość trasy : OK.3600 m.
3. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie w opisie wydarzenia dwa tygodnie przed terminem Biegu.
4. Start biegu nastąpi o godz. 12:00.
5. Start i meta biegu zlokalizowane będą przy ul. Sikorskiego w okolicy Starego Rynku.

III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 15 rok życia(rocznik 2003 i starsi),
2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu,
3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza wypełniając zgłoszenie elektroniczne,
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora,
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki .

6. Adres Biura Zawodów: ZR NSZZ "Solidarność" ul. E.Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Biuro zawodów w dniu biegu zorganizowane będzie w miejscu startu zawodników. Zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające:
- numer startowy
- koszulkę techniczną
8. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
9. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VII. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn biegu za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród do rozlosowania wśród wszystkich uczestników biegu.

VIII. OPŁATY
1. Uczestnicy Biegu ponoszą koszty opłaty wpisowej.
Opłata wpisowa wynosi: 20 zł
2.Członkowie NSZZ „Solidarność“ opłacają koszty biegu w wysokości 10.zł.
3. Osoby które ukończyły 65 rok życia, oraz osoby niepełnosprawne nie ponoszą opłat startowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską.
3. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
4. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
© 2018 Gorzow.com

^